VACANCIES & VOLUNTEERING

VACANCIES

Voices From Care Cymru represents the views, rights and experiences of children and young people who are or have been looked after in Wales. Our aim is to ensure that young people’s voices are heard by decision and policy makers in Wales.

Voices From Care Cymru are looking to recruit for the following vacancies:

Ydych chi eisiau atal digartrefedd ymysg pobl ifanc?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal?

Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym?

 

Swyddog Datblygu x 4

Oriau: Amser llawn (35 awr) a Rhan amser

Cyflog: £ 19,285 y flwyddyn (pro rata ar gyfer swyddi rhan amser)

Swyddfa wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

I gael gwybodaeth am y swyddi hyn ac i wneud cais, dilynwch y ddolen hon: Swyddogion Datblygu

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Sul 13 Hydref 2019

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o’r system gofal. 

I gydymffurfio â pholisïau Diogelu VFCC, bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn mynd drwy wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB). Mae gan VFCC weithdrefnau diogel cadarn i sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn cael eu hamddiffyn.

 

Swyddog Lles (De Cymru)

Oriau: Amser llawn (17.5awr)

Cyflog: £ 9,642.50 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Hyd: 3 blynedd Tymor Penodol

Swyddfa wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

I gael gwybodaeth am y swydd hon ac i wneud cais, dilynwch y ddolen hon: Swyddog Lles

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Sul 13 Hydref 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Gwener 25 Hydref

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o’r system gofal.

I gydymffurfio â pholisïau Diogelu VFCC, bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn mynd drwy wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB). Mae gan VFCC weithdrefnau diogel cadarn i sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn cael eu hamddiffyn.

 

Swyddog Lles – Gogledd Cymru

Oriau: 17.5 awr yr wythnos gydag oriau ychwanegol ar gael

Cyflog: £ 9,642.50 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Hyd: 3 blynedd Tymor Penodol

Swyddfa yn Bangor

I gael gwybodaeth am y swydd hon ac i wneud cais, dilynwch y ddolen hon: Swyddog Lles

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o’r system gofal.

I gydymffurfio â pholisïau Diogelu VFCC, bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn mynd drwy wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB). Mae gan VFCC weithdrefnau diogel cadarn i sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn cael eu hamddiffyn.

Do you want to prevent homelessness among young people?

Do you want to make a difference to the lives of care experienced young people?

Do you want to be part of a rapidly expanding charity?

 

Development Officer x 4

Hours: Full time (35 hours) and Part time

Salary: £19,285 per annum (pro rata for part time posts)

Office based in Cardiff

For information about these posts and to apply, please follow this link: Development Officers

Closing date for applications:  Sunday 13 October 2019

We encourage applicants who have personal experience of the care system. 

To comply with VFCC’s Safeguarding policies, all successful applicants will be subject to an enhanced DBS (CRB) check. VFCC operates robust safe procedures to enusre the protection of the children, young people and and vulnerable adults we work with.

 

Wellbeing Officer (South Wales)

Hours: Part time (17.5hours)

Salary: £9,642.50 per annum (actual salary)

Contract: 3 years Fixed Term

Office based in Cardiff

For information about this post and to apply, please follow this link: Wellbeing Officer

Closing date for applications:  Sunday 13 October 2019

Interview date:  Friday 25 October

We encourage applicants who have personal experience of the care system. 

To comply with VFCC’s Safeguarding policies, all successful applicants will be subject to an enhanced DBS (CRB) check. VFCC operates robust safe procedures to enusre the protection of the children, young people and and vulnerable adults we work with.

 

Wellbeing Officer- North Wales

Hours: Part time (17.5hours)

Salary: £9,642.50 per annum (actual salary) with additional hours available

Contract: 3 years Fixed Term

Office based in Bangor

For information about this post and to apply, please follow this link: Wellbeing Officer

We encourage applicants who have personal experience of the care system. 

To comply with VFCC’s Safeguarding policies, all successful applicants will be subject to an enhanced DBS (CRB) check. VFCC operates robust safe procedures to enusre the protection of the children, young people and and vulnerable adults we work with.

FUTURE VACANCIES

If you would like to register your interest in future job vacancies or volunteering roles, please contact us using the form below.

Contact form