VACANCIES & VOLUNTEERING

Swyddi gwag

Mae Voices From Care Cymru yn cynrychioli barn, hawliau a phrofiadau plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal yng Nghymru. Ein nod yw sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan wneuthurwyr penderfyniadau a pholisïau yng Nghymru.

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd

Swyddi gwag yn y dyfodol

Os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn swyddi gwag neu rolau gwirfoddoli yn y dyfodol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Contact form