ABOUT US

Ymddiriedolwyr

Yr ymddiriedolwyr elusennol yw'r bobl sy'n gyfrifol yn gyfreithiol am berfformiad cyffredinol a gwneud penderfyniadau Voices From Care Cymru. Yr hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw bod Bwrdd Ymddiriedolwyr Voices From Care Cymru yn cynnwys chwe gweithiwr proffesiynol a chwe pherson ifanc â phrofiad gofal.

Cyd-gadeiryddion

Dan Pitt & Catriona Williams

Cyd-gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Dynol

Neil Edge & Jeff Champney-Smith

Trysorydd

Graham Roddis

Ymddiriedolwyr

Roger Bishop, Brittany Davies, Josh Escott, Ian Harvey, Jay Jeynes, Craig Mead, Tia Morgan & Louise Roberts