ABOUT US

Ymddiriedolwyr

Yr ymddiriedolwyr elusennol yw'r bobl sy'n gyfrifol yn gyfreithiol am berfformiad cyffredinol a gwneud penderfyniadau Voices From Care Cymru. Yr hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw bod Bwrdd Ymddiriedolwyr Voices From Care Cymru yn cynnwys chwe gweithiwr proffesiynol a chwe pherson ifanc â phrofiad gofal.

Cyd-gadeiryddion

Brittany Davies, Catriona Williams

Cyd-gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Dynol

Ben Landers, Jeff Champney-Smith

Trysorydd

Graham Roddis

Ymddiriedolwyr

Roger Bishop, Sarah Crombie, Brittany Davies, Josh Escott, Jo-Anne Griffith, Ian Harvey, Sophie Landers, Craig Mead, Louise Roberts, Rhian Thomas