ABOUT US

Ymddiriedolwyr

Yr ymddiriedolwyr elusennol yw'r bobl sy'n gyfrifol yn gyfreithiol am berfformiad cyffredinol a gwneud penderfyniadau Voices From Care Cymru. Yr hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw bod Bwrdd Ymddiriedolwyr Voices From Care Cymru yn cynnwys chwe gweithiwr proffesiynol a chwe pherson ifanc â phrofiad gofal.

Cyd-gadeiryddion

Brittany Davies, Catriona Williams

Cyd-gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Dynol

Jeff Champney-Smith

Trysorydd

Graham Roddis

Ymddiriedolwyr

Roger Bishop, Ian Harvey, Sophie Landers, Craig Mead, Louise Roberts, Rhian Thomas, Natalie Hughes, Sydny Liennard, Brittany Davies, Jo-Anne Griffith, Sarah Crombie,

[/vc_row]