ABOUT US

Ein Strategaeth

Mae Voices From Care Cymru (VFCC) yn cael ei arwain gan bobl ifanc, sy'n golygu bod popeth a wnawn yn cael ei arwain gan yr hyn y mae pobl ifanc brofiadol yn ei ddweud wrthym.

Bob tair neu bedair blynedd rydym yn adolygu'r gwaith a wnawn fel sefydliad ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol, rydym yn galw hyn yn strategaeth neu'n cynllun busnes. yn 2019 gwnaethom ofyn i'n pobl ifanc beth oedd bwysicaf iddyn nhw a beth ddylai VFCC fod yn gweithio arno. Fe wnaethant roi pum thema strategol inni:

Lles Emosiynol

Perthynas Brodyr a Chwiorydd

Pwysigrwydd cael eich caru

Torri Stigma

Pwysigrwydd sefydlogrwydd

Dyma grynodeb o'n cynllun ar gyfer 2019-2023

Ein Cymuned

 

Rydym yn ceisio cydraddoldeb; brwydro yn erbyn stigma, unigrwydd a gwahaniaethu trwy rymuso'r gymuned â phrofiad gofal i yrru gwell canlyniadau i ofal pobl ifanc profiadol

Ein nod:

  • Dod â'r gymuned â phrofiad gofal ynghyd trwy gysylltu â phobl ifanc, partneriaid a chymunedau eraill, brwydro yn erbyn unigrwydd a chreu positifrwydd.
  • Archwilio ystyr bod yn rhan o'r gymuned â phrofiad gofal yng Nghymru
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc â phrofiad gofal ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar ein cymuned

Ein Pobl

 

Rydym yn darparu gwasanaeth deinamig a hyblyg i blant a phobl ifanc â phrofiad gofal sy'n canolbwyntio ar gefnogi lles cadarnhaol.

Ein nod:

  • Darparu cefnogaeth un i un i blant a phobl ifanc profiadol o bob rhan o Gymru, gan wella ar eu lles a'u dyheadau
  • Creu lleoedd ar gyfer ein cymuned â phrofiad gofal i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a gwella eu lles
  • Rhoi gwybodaeth ystyrlon i'r gymuned brofiadol gofal ar sut i gael gafael ar eu hawliau

Ein Sefydliad

 

Rydym yn sefydliad uchelgeisiol sy'n cael ei yrru gan werthoedd, gyda phobl ifanc profiadol gofal yn ganolog iddo

Ein nod:

  • Defnyddio sianeli cyfryngau a chyfathrebu i ddarparu llais i'r gymuned â phrofiad gofal yng Nghymru.
  • Cynnal sefydliad cynaliadwy gyda chefnogaeth llywodraethu cadarn, arferion ariannol a busnes.
  • I sicrhau portffolio cyllido amrywiol, i ddarparu gwasanaethau o ansawdd ar gyfer ein cymuned â phrofiad gofal yn seiliedig ar ein gwerthoedd.
  • Er mwyn sicrhau ein bod yn sefydliad hyblyg, ysbrydoledig a deinamig

I ofyn am gopi o'n strategaeth ddiweddaraf, e-bostiwch Tim at bsm@vfcc.org.uk