GET INVOLVED

Aelodaeth

Yn gyntaf oll, mae aelodaeth yn rhad ac am ddim! Mae croeso i unrhyw berson ifanc, sydd neu sydd wedi derbyn gofal yng Nghymru, ddod yn aelod o Voices From Care Cymru. Fel aelod, gallwch chi gymryd cymaint o ran cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch.

Gallwch ddod yn wirfoddolwr a helpu gyda:

  • Hyfforddiant
  • Ymuno â grwpiau lleol neu ranbarthol
  • Mynychu digwyddiadau a chynadleddau
  • Help gyda'n cylchlythyr a chyhoeddiadau eraill
  • Cymerwch ran mewn ymgynghoriadau trwy ddweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig

Neu, gallwch chi ddod yn aelod dim ond oherwydd eich bod chi eisiau cael gwrandawiad, Mae i fyny i chi yn llwyr !!