INFLUENCING

Ymgynghoriadau

Nod Voices From Care Cymru yw cael y wybodaeth ddiweddaraf am y materion sy'n wynebu gofal ymhlith pobl ifanc. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnal ein hymchwil ein hunain ond hefyd trwy fwydo barn ein haelodau i ymchwil sefydliadau eraill ac ymateb i ymgynghoriadau.

Dilynwch y ddolen isod i gael eich llais wedi'i glywed yn ein hymgynghoriad cyfredol:

Cefnogaeth Cynghorydd Personol i 25 oed

Mae'r adran hon yn sicrhau bod rhai o'r ymatebion ymgynghori diweddaraf y mae ein haelodau wedi cyfrannu atynt.

Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Mwy o wybodaeth.

Llety diogel a lleoliadau plant y tu allan i'r ardal

Mwy o wybodaeth.

Pan dwi'n Barod

Mwy o wybodaeth.

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

Mwy o wybodaeth.

Diwygio Etholiadol

Mwy o wybodaeth.