The White Curl Campaign raised an amazing £16,279.14 for Voices From Care Cymru

Michael Sheen and Anna Lundberg

have chosen Voices From Care Cymru as their charity for the final

The White Curl campaign.

Voices From Care Cymru is a national, independent, Welsh organisation. We are dedicated to upholding the rights and welfare of care experienced children and young people.

Blog Diweddaraf

Chw 23, 2021 0 Comment.

The White Curl Campaign

In January 2021 we were approached by The White Curl; a project which raises money for Welsh charities, with a particular focus on homelessness, housing...

Y newyddion diweddaraf

Mae Voices From Care Cymru yn cefnogi'r Prosiect Gwirionedd

 

 

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol. Mae'r Prosiect Gwirionedd yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr rannu eu profiad yn ysgrifenedig, ar y ffôn neu'n bersonol.

I ddarganfod mwy, ewch i'w gwefan www.truthproject.org.uk

Amdanom ni

Mae Voices From Care Cymru yn dod â phobl ifanc ynghyd ledled Cymru, sydd, neu sydd wedi derbyn gofal. Ein nod yw darparu cyfleoedd, gwella amodau bod mewn gofal, hyrwyddo barn pobl ifanc ac amddiffyn buddiannau pobl ifanc mewn gofal.

Amdanom ni

Aelodaeth

Mae croeso i unrhyw berson ifanc, sydd neu sydd wedi derbyn gofal yng Nghymru, ddod yn aelod o Voices From Care Cymru. Fel aelod gallwch chi chwarae rhan mor weithredol ag y dymunwch. Ein nod yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Aelodaeth

Dylanwadu

Nod Voices From Care Cymru yw cael y wybodaeth ddiweddaraf am y materion sy'n wynebu gofal ymhlith pobl ifanc. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnal ein hymchwil ein hunain ond hefyd trwy fwydo barn ein haelodau i ymchwil sefydliadau eraill ac ymateb i ymgynghoriadau.

Dylanwadu

Ein Cyllidwyr