Ymgynghoriadau

Rydym yn ceisio bod yn gwbl ymwybodol o'r materion sy'n wynebu pobl ifanc mewn gofal a'r sawl sy'n gadael gofal. Rydym ni'n gwneud hyn drwy gynnal ein hymchwil ein hun ond hefyd drwy fwydo barn ein haelodau i ymchwil ac ymgynghoriadau cyrff eraill.

Mae'r adran hon yn amlygu rhywfaint o'r ymchwil fewnol ac allanol ddiweddaraf mae ein haelodau wedi cyfrannu ati. Rydym ni hefyd wedi crynhoi rhai o'r rhannau allweddol o ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar bobl ifanc mewn gofal a'r sawl sy'n gadael gofal, sydd ar gael yn ein hadran gwybod eich hawliau. Mae'r Grŵp Cyfeirio Cenedlaethol yn grŵp ymchwil ac ymgynghori sy'n cynnwys aelodau Lleisiau o Ofal. Mae'r Grŵp Cyfeirio Cenedlaethol yn galluogi pobl ifanc i ddweud eu dweud am y prosesau penderfynu sy'n effeithio ar eu bywydau.