Fforwm Glasbrint

Mae Fforwm Glasbrint wedi bod ar waith yn RCT am ryw 14 o flynyddoedd. Mae'n Fforwm yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy'n derbyn gofal ac yn gadael gofal sydd rhwng 14 a 25 oed sy'n byw yn RCT. Cefnogir Fforwm Glasbrint gan Awdurdod Lleol RCT a'i reoli gan Lleisiau o Ofal.
Mae'r Fforwm yn helpu'r bobl ifanc sy'n byw yn RCT i allu lleisio barn a chymryd rhan yn y materion sy'n effeithio fwyaf ar eu bywydau. Fel aelod o Fforwm Glasbrint, gallwch chi gymryd rhan yn y cyfarfodydd sy'n digwydd ar ddydd Mercher olaf pob mis. Mae'r cyfarfodydd hyn yn cael eu strwythuro o amgylch pynciau allweddol, sy'n cael eu dewis gan yr aelodau eu hun, eu trafod ac yna mae'r wybodaeth hon yn cael ei bwydo'n ôl i'r parti perthnasol. Mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar gyfer aelodau hefyd, sydd wedi cynnwys llenwi ffurflenni cais, technegau cyfweliad ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd cyfartal.
Hefyd mae gan aelodau y cyfle i gyfrannu at Bwyllgor Aelodaeth a Bwrdd Ymddiriedolwyr Lleisiau o Ofal. Mae Lleisiau o Ofal yn gorff sy'n cael ei arwain gan ei ddefnyddwyr, sy'n golygu bod aelodau'r Fforwm Glasbrint ac aelodau o Lleisiau o Ofal (h.y. y bobl ifanc) yn cynorthwyo i'w redeg.
Mae Lleisiau o Ofal yn dod â hpobl ifanc ynghyd ledeled Cymru sy'n derbyn neu wedi derbyn gofal. Nod Lleisiau o Ofal yw cynnig cyfleoedd i wella amodau bod mewn gofal, hybu barn pobl ifanc ac amddiffyn buddiannau pobl ifanc sydd mewn gofal.
Mae croeso i unrhyw berson ifanc sydd mewn gofal neu wedi bod mewn gofal ddod yn aelod gweithgar o Lleisiau o Ofal. Mae Lleisiau o Ofal yn ceisio sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed gan y sawl sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.
Ar hyn o bryd mae Lleisiau o Ofal ac Awdurdod Lleol RCT yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu menter ynghylch Rhianta Corfforaethol â'r Fforwm Glasbrint gan weithio tuag at datblygu siarter ar rianta da, felly cadwch lygad ar y so watch this space...
By working with Lleisiau o Ofal, there are opportunities for the aelodau Fforwm Glasbrint to hold key officer posts, to gain skills such as presentation skills, team working and communication development and to get involved with taking part in training outside agencies and individuals in what it's like to be in gofal. There are further opportunities for work experience/placements at home yng Nghymru as well as in Europe.
However, it's not all work and no play though, as aelodau Fforwm Glasbrint, supported by RCT LA, also go on trips and outings. aelodau have recently come back from Drayton Manor and some of our aelodau have recently completed work experience/placements in Berlin.
There is also a Grŵp Cyfeirio Cenedlaethol which is run via Lleisiau o Ofal and through which aelodau get involved in consultations. This is a research and consultation group of looked after pobl ifanc and gofal leavers. The group comprises of aelodau Fforwm Glasbrint members and aelodau of Lleisiau o Ofal and is used to let the Welsh Government and other organisations know the main issues pobl ifanc in gofal and gofal leavers are faced with.
The Grŵp Cyfeirio Cenedlaethol aims to be a key consultation platform on issues relating to being in gofal and leaving gofal. The group, steered by pobl ifanc who have experienced the gofal system, will have their views and experiences heard which may then be used to feed into reports, policies, guidelines and legislation.
The Grŵp Cyfeirio Cenedlaethol allows pobl ifanc to have a say in national decision making processes which allows them to participate and influence good practice.
If you are a looked after young person or gofal leaver and are interested in becoming a aelod of the Fforwm Glasbrint, a member of Lleisiau o Ofal or if you are an agency interested in booking a consultation please visit: www.vfcc.org.uk or email: christopher@vfcc.org.uk or craig@vfcc.org.uk and we will get back to you.

Glen Mulley
Cadeirydd –Fforwm Glasbrint