Croeso i’n gwefan newydd

Croeso i wefan newydd a gwell Lleisiau o Ofal. Ein gobait y wy byddwch chi'n mwynhau'r wefan newydd cymaint â ni felly mae pob croeso i chi roi gwybod i ni beth yw'ch barn chi arni. Roedden ni i gyd yn teimlo bod angen diweddaru'r hen wefan er mwyn i ni allu rhyngweithio â'n holl aelodau yn llawer cyflymach ac yn haws. Mae'r wefan newydd yn cynnwys yr holl wybodaeth allech chi ddymuno ei chael am Leisiau o Ofal .
Mae'r wefan newydd yn cynnwys:

 Y dewis i lawrlwytho'n newyddlen;
 Blog sy'n cael ei arwain gan bobl ifanc a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar eu bywydau mewn gofal ac wedi gofal;
 Adran newyddion diweddaraf lle gallwn ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf un i chi am beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth fyddwn ni'n ei wneud yn y dyfodol;
 Mae ein ffurflen aelodaeth ar-lein yn rhoi'r dewis i bobl ifanc i ddod yn aelod yn y fan a'r lle drwy ddefnyddio'r ffurflen ymaelodi ar-lein;
 Mae gennyn ni'r opsiwn bellach i unrhyw un gysylltu â ni drwy ein ffurflen ymholiadau at-lein;
 Yn olaf mae gennyn ni'n Blwch Bloeddio ar gyfer unrhyw sylw rydych chi eisiau ei wneud ar faterion bod mewn gofal neu jest i ddweud helo;
Felly edrychwch o gwmmpas ac os hoffech chi wybod mwy am bwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud mae croeso i chi gysylltu â ni.


Cymerwch Ofal a Chadwch yn Ddiogel

Tîm Lleisiau o Ofal