Voices From Care

Lleisiau o Ofal

Ni yw corff annibynnol cenedlaethol Cymru sy’n ymroi i amddiffyn hawliau a lles plant a phobl ifanc sy’n derbyn neu wedi derbyn gofal

Aelodaeth

Gall unrhyw berson ifanc sydd mewn gofal neu wedi bod mewn gofal yng Nghymru gymryd rhan weithgar mewn Lleisiau o Ofal drwy ein gwasanaeth aelodaeth.

Cyngor a Chymorth

Mae ein tîm Cyngor a Chymorth yn rhoi cyngor, cymorth ac eiriolaeth ar unrhyw fater sydd o bryder i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal neu’n gadael gofal.

Pwyllgor Aelodaeth

Mae ein Pwyllgor Aelodaeth yn cynnwys pobl ifanc sydd mewn gofal ar hyn o bryd a’r sawl sydd wedi gadael. Mae’r Grŵp yn bwydo barn a phrofiadau pobl ifanc sydd mewn gofal i’n corff ni ac i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Amdanon Ni

Rydym yn dod â phobl ifanc ynghyd ledled Cymru, sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal. Ein nod ni yw rhoi cyfleoedd, gwella amodau bod mewn gofal, hyrwyddo barn pobl ifanc ac amddiffyn buddiannau pobl ifanc mewn gofal.

Aelodaeth

Mae croeso i unrhyw berson ifanc, sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal yng Nghymru, ddod yn aelod o Lleisiau o Ofal. Fel aelod gallwch gymryd rhan mor weithgar ag yr hoffech chi. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael eu clywed gan y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Cyngor a Chefnogaeth

Rydym ni’n darparu gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth i bobl ifanc sy’n derbyn neu wedi derbyn gofal yng Nghymru. Fel arfer mae hyn ar ffurf cefnogaeth unigol sy’n cael ei rhoi gan ein tîm Cyngor a Chefnogaeth ar amrediad eang o broblemau sy’n gallu effeithio ar bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

Newyddion Diweddaraf

#CareDay 2017
HAPPY #CAREDAY 2017As part of our 5 Nations 1 Voice project, along with our sister organisations, Who Cares Scotland, VOYPIC in Northen Ireland, EPIC in the Republic of Ireland and BECOME

Blog Diweddaraf

Care Day Exhibition

Celebrate our 5 Nations 1 Voice Annual #CareDay 2017 with us tomorrow!

See  the Voices of Looked After Children & Young People from across Wales exhibited and celebrated at the Roy